Toimitusehdot

1. Yleistä

Nämä ehdot ovat Seulo Palvelut Oy:n / Lahjalaatikossa.fi (jäljempänä ”Lahjalaatikossa.fi tai Lahjalaatikossa-palvelu”) -sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan Lahjalaatikossa-palvelun Sivustolta ostettavien tuotteiden kauppaan Lahjalaatikossa-palvelun ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

2. Sivustolla asiointi

Sivustolla voivat tehdä ostoksia yritykset, yhdistykset sekä julkisen sektorin toimijat. Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jotta Lahjalaatikossa.fi voi palvella Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteröityneen Asiakkaan tulee viivytyksettä päivittää ja ilmoittaa muuttuneet tietonsa Lahjalaatikossa-palvelulle. Asiakkailta vaaditaan seuraavat tiedot: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä laskun maksavan toimijan Y-tunnus, puhelinnumero sekä posti- ja laskutusosoite. Tilausvahvistus ja tarjous toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse.

3. Henkilötietojen käsittely

Lahjalaatikossa.fi käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

4. Tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) tilaaminen

Asiakas aloittaa tilaamisen valitsemalla valmiin kokonaisuuden tai kokoamalla omiin tarpeisiinsa räätälöidyn paketin Lahjalaatikossa-palvelun tuotevalikoiman tuotteista. Tilaukset Lahjalaatikossa-palvelulle voi jättää puhelimella, sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla. Lahjalaatikossa-palvelulla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä. Kun asiakkaalle on toimitettu sähköpostitse tilausvahvistus, tilaus katsotaan sitovaksi eikä tilausta ole mahdollista peruuttaa.

5. Toimitusalueet

Lahjalaatikossa-palvelun toimitusalue on kotimaa ja EU maihin.

6. Hinnat

Tilauksen kokonaishinta koostuu Tuotteiden hinnoista, toimitusmaksusta, mahdollisista palvelumaksuista sekä mahdollisista maksutapaan liittyvistä kuluista.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuote- / palvelutiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat esitetään Sivustolla arvonlisäveron kanssa. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tarjouksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Tilatessaan Asiakas valitsee tilattavan tuotteen ja määrittää tuotteen määrän kappalemääräisesti. Kiinteämääräiset tuotteet myydään tilaushetkellä voimassa olevalla kappalehinnalla.

Lahjalaatikossa.fi pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja. Lahjalaatikossa.fi pyrkii siihen, että Sivustolla esitetyt hinnat olisivat aina oikeat ja ajantasaiset, mutta ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Sivustolla ollut virheellinen hintatieto poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellinen hinta ei sido Lahjalaatikossa-palvelua.

7. Tuotteiden saatavuus

Lahjalaatikossa.fi-Sivustolla olevat Tuotteet tilataan yhteistyökumppaneilta vasta, kun Asiakas on tehnyt tilauksen.

Lahjalaatikossa.fi ei voi myöntää mitään takuita Sivustolla myytävien Tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Sivuston tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia Tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Vakiovalikoimaankin kuuluvat Tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi. Lahjalaatikossa-palvelun tavoitteena on esittää Sivustolla ajantasaiset ja oikeat tiedot saatavilla olevista tuotteista.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Sivustolla näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan, ja mikäli asiakas on ilmoittanut, että puuttuvan tuotteen saa tilanteen niin vaatiessa korvata, varaa Lahjalaatikossa.fi oikeuden toimittaa Asiakkaalle korvaava Tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan vastaava ja laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin tilattu Tuote. Korvaavan Tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua Tuotetta, ellei Asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli korvaavaa Tuotetta ei ole saatavilla, kaupan katsotaan kyseisen Tuotteen osalta peruuntuneen. Tällöin Tuote jätetään toimittamatta, eikä Tuotetta veloiteta.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Sivustolla näkynyt saatavilla olevana Tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan ja mikäli Asiakas on ilmoittanut, että tuotetta ei saa korvata toisella vastaavalla tuotteella, Tuote jätetään toimittamatta. Silloin kun Sivustolla on ilmoitettu, että Tuotetta ei ole varastossa, ja tämän lisäksi annettu arvio ajankohdasta, jolloin tuotetta jälleen on saatavilla, Asiakkaan katsotaan tilauksen tehdessään hyväksyneen sen, että tällaisen tilapäisesti loppuneen Tuotteen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin Tuotteen on ilmoitettu olevan jälleen saatavilla. Mikäli tällainen Tuote tullaan toimittamaan päätilauksesta erillisenä jälkitoimituksena, on Lahjalaatikossa-palvelulla oikeus veloittaa siitä erillinen toimitusmaksu.

8. Tilausvahvistus

Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tilausvahvistus, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat. Lahjalaatikossa-palvelulla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

 9. Toimitustavat ja -aika sekä toimituksen vastaanotto

Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen tai osoitteisiin. Asiakas sitoutuu lähettämään osoitteet erillisellä Excel-liitteellä. Liitteen tulee sisältää kaikilta vastaanottajilta seuraavat tiedot: nimi, osoite, postinumero, paikkakunta ja puhelinnumero. Asiakas on vastuussa toimittamansa osoitteiston oikeellisuudesta. Arkipyhien ja muiden poikkeusajankohtien osalta sovelletaan kulloinkin poikkeuksellisia tilaus- ja toimituspäiviä.

Mikäli asiakas valitsee Lahjalaatikossa-palvelun valikoimasta valmiin kokonaisuuden, on normaalitoimitusaika 5–7 arkipäivää. Asiakkaille räätälöityjen kokonaisuuksien toimitusaika vaihtelee tilattujen laatikoiden määrän ja sisällön mukaan. Toimituspäivä sovitaan aina Asiakkaan kanssa ennen tilauksen vahvistusta.  Jos Lahjalaatikossa.fi ei voi toimittaa tuotteita sovittuna ajankohtana tai kaikkia tuotteita ei voida toimittaa samalla kertaa, Lahjalaatikossa.fi ottaa Asiakkaaseen yhteyttä. Mikäli taas Asiakas tilauksen tehtyään toivoo muutosta toimitusaikaan, tulee hänen olla yhteydessä Lahjalaatikossa-palvelun Asiakaspalveluun ja tiedustella, onko toivottu muutos mahdollinen. Lahjalaatikossa-palvelun tavoitteena on toteuttaa Asiakkaan muutostoiveet, mutta niiden toteutumista ei kuitenkaan voida varmuudella taata, esimerkiksi kuljetusaikataulujen ja valitun toimitusvaihtoehdon yhteensovittamisen esteiden vuoksi. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Lahjalaatikossa.fi pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä sekä arvion uudesta toimitusajankohdasta.

Lahjalaatikossa.fi ei ole vastuussa, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan asiakkaan ilmoittamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Lahjalaatikossa.fi ei myöskään ole vastuussa, jos asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot ovat muuttuneet eikä muutoksesta ole tehty Lahjalaatikossa-palvelulle ilmoitusta.

9.1. Toimitus paikan päälle

Asiakas sitoutuu järjestämään toimituksen vastaanoton niin, että Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on vastaanottamassa toimitusta tilauksen yhteydessä määritetyllä aikavälillä. Toimitus luovutetaan ensisijaisesti asiakkaalle tai asiakkaan valtuuttamalle henkilölle. Toimitus voidaan jättää sovittuun paikkaan, mikäli Asiakas on antanut tähän kirjallisen luvan. Mikäli asiakkaan toimituksessa on kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, Lahjalaatikossa-palvelu takaa kylmäketjun katkeamattomuuden ennalta ilmoitetun toimitusajan ajaksi. Lahjalaatikossa.fi ei ole vastuussa tuotevaurioista tai niiden seurauksista, mikäli kylmäsäilytystä vaativia tuotteita ei hoideta asianmukaiseen kylmäsäilöön toimituksen luovutuksen jälkeen. Jos Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta sovittuna aikana, voi kuljettaja jättää toimituksen ovelle, mikäli asiakas on tähän luvan antanut.

Jos vastaanottaja ei ole paikalla eikä lupaa jättää toimitus ovelle tai muuhun Asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan ole annettu, palautuu toimitus takaisin keräilyterminaaliin. Asiakkaalta veloitetaan uudelleentoimituksesta 20 € alv.0% lisämaksu, jonka asiakas on velvollinen maksamaan. Mikäli vastaanottajaa tai vastaanottajan valtuuttamaa henkilöä ei tavoiteta sovittuna toimitusajankohtana kohteesta eikä tilauksen jättämisestä ole sovittu, Lahjalaatikossa.fi ei vastaa toimituksen viivästyksestä eikä viivästyksen aiheuttamista kuluista tai seurauksista.

Lahjalaatikossa-palvelulla on oikeus veloittaa koko tilauksen hinta toimitus- ja mahdollisine palvelumaksuineen, vaikkei tilausta saada toimitettua. Lahjalaatikossa.fi säilyttää tiloissaan ei-pilaantuvia tuotteita 15 vuorokauden ajan siitä, kun tilaus on yritetty toimittaa Asiakkaalle. Asiakas voi käydä noutamassa toimittamattoman tilauksensa Lahjalaatikossa-palvelun tiloista ennalta sovittuna ajankohtana. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi pyytää uudelleentoimitusta, josta Asiakas on velvollinen maksamaan 20 € alv. 0 % lisämaksun.

9.2. Nouto Postin Smart Post -automaateista tai Matkahuollon noutopisteistä

Toimitamme noudettavat tilaukset Matkahuollon ja Postin pakettitoimituksina. Toimituksia voi seurata lähetystunnuksella. Kun paketti on saapunut noutopisteeseen tai -automaattiin, Asiakas saa ilmoituksen ensisijaisesti tekstiviestillä. Paperinen saapumisilmoitus lähetetään vain siinä tapauksessa, että Asiakas ei ole ilmoittanut puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Lähetystä säilytetään noutopisteessä 7 vuorokautta, mikä jälkeen se palautetaan lähettäjälle.

Jos Asiakas ei nouda hänelle osoitettua lähetystä tilausvahvistuksessa sovitusta noutopisteestä tai -automaatista noutajalle ilmoitetussa aikataulussa, palautuu lähetys takaisin keräilyterminaaliin. Tällöin asiakkaalta veloitetaan alkuperäisen toimitusmaksun lisäksi 20 € lisämaksu. Lisämaksu koostuu terminaaliin palautumisesta aiheutuneista kuluista sekä uudelleenkäsittelyn ja -lähetyksen aiheuttamista kuluista.

10. Toimitusmaksu

Lahjalaatikossa-palvelun kulloinkin voimassa olevat toimitusmaksut ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Sovellettava toimitusmaksu näytetään tilauksen yhteydessä ennen kuin asiakas vahvistaa tilauksen. 

11. Maksaminen

Asiakkaalle lähetetään lasku hänen tilaamistaan tuotteista ja palveluista. Laskutustiedot tulee ilmoittaa Lahjalaatikossa-palvelulle ennen tilausvahvistuksen lähettämistä. Tuotteet ja niiden toimituskulut sekä mahdolliset palvelumaksut veloitetaan välittömästi toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää netto. Vahvistaessaan tilauksen Asiakas sitoutuu maksamaan tilaamansa Tuotteet.  

12. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa Tuotteet, ja että Tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Lahjalaatikossa-palvelun asiakaspalveluun (puh: 040 182 5855, sähköposti: asiakaspalvelu@lahjalaatikossa.fi).

Toimituksessa tai Tuotteissa todetuissa kuluttajansuojalain tarkoittamissa viivästys- tai virhetilanteissa sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä viivästyksen ja virheen seuraamuksista. 

13. Ylivoimainen este

Lahjalaatikossa.fi ei ole vastuussa sellaisesta Tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Lahjalaatikossa-palvelun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Lahjalaatikossa.fi noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

14. Evästeet ja kohdennettu markkinointi

Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten Sivustoa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Sivuston sivuja Asiakas on selannut, mistä Asiakas on tullut Sivustolle ja mitä selainta Asiakas käyttää. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Sivustoa, jotta Lahjalaatikossa.fi voi palvella Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Sivuston kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Sivuston toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen. (myös ns. Retargeting).

Retargeting-mainonnassa myös muilla verkkosivustoilla mainoksissa voi näkyä tuotteita, jotka liittyvät Asiakkaan käyttäytymiseen Sivustolla. Lahjalaatikossa.fi ei luovuta kerättyä tietoa kolmansien osapuolien markkinointikäyttöön.

Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan tai poistamalla evästeet Sivustolla asioinnin jälkeen, mutta tällä on vaikutusta Sivuston käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

Lahjalaatikossa-palvelulla on oikeutettu etu kohdistaa markkinointiviestejä Asiakkaalle. Oikeutettu etu perustuu Lahjalaatikossa-palvelun ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen. Lahjalaatikossa.fi pyrkii kohdistamaan Asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaa ja merkityksellistä markkinointia tuotteista, kampanjoista ja ajankohtaisista asioista. Mikäli Asiakas ei kuitenkaan halua vastaanottaa markkinointia Asiakas voi ilmoittaa siitä ottamalla yhteyttä Lahjalaatikossa-palvelun asiakaspalveluun. Jos Asiakas ei myöskään halua vastaanottaa Lahjalaatikossa-palvelun uutiskirjeitä, Asiakas voi peruuttaa niiden tilauksen uutiskirjesähköpostin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla asiasta Lahjalaatikossa:fi:n asiakaspalveluun.

15. Ehtojen muuttaminen

Lahjalaatikossa.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Tilauksiin sovelletaan niitä Ehtoja, jotka olivat voimassa Asiakkaan tehdessä tilauksen.

16. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa.

17. Muut ehdot

Asiakkaalla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta tilatessaan elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

18. Asiakaspalvelu

Asiakasta kehotetaan kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa kääntymään Lahjalaatikossa.fi:n asiakaspalvelun puoleen:
puh: 040 182 5855
sähköposti: asiakaspalvelu@Lahjalaatikossa.fi

19. Sivuston ylläpitäjä

Sivustoa ylläpitää:
Seulo Palvelut Oy / Lahjalaatikossa.fi
y-tunnus: 2231096-6
Juurakkotie 6
01510 VANTAA
Puh: 040 126 2979
Sähköposti: asiakaspalvelu@lahjalaatikossa.fi