Vastuullisuus

Lahjalaatikossa on kotimainen, vastuullinen ja luotettava lahjatalo.

VASTUULLISUUS

Lahjalaatikossa on kotimaisen Seulo Palvelut Oy:n vastuullinen ja luotettava lahjatalo.

Lahjalaatikossa.fi noudattaa Seulo Palveluiden vastuullisuusohjelmaa, jonka keskeisimmät osa-alueet ovat vastuu ympäristöstä, kestävä hankinta ja sidosryhmäyhteistyö sekä työhyvinvointi.

Eettiset periaatteemme on luotu oman toimintamme ohjenuoraksi ja edellytämme myös kaikilta tavarantoimittajiltamme eettisten periaatteidemme noudattamista.

Teemme läheistä yhteistyötä useiden kotimaisten pientuottajien kanssa. Suosimme kotimaisia lähi-, pien- ja luomutuotteita.

Alle olemme koostaneet kokonaisuuksia, jotka ovat meille tärkeitä rakentaessamme parempaa huomista.

Ympäristövastuu

Tuemme ja kannamme vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista.

Sitoudumme suojelemaan ympäristöä ja lieventämään ilmastomuutosta lisäämällä positiivisia ja vähentämällä negatiivisia ympäristövaikutuksia koko toimitusketjussamme.

Tärkeimmät päämäärämme liittyvät resurssien tehokkaaseen käyttöön, kuten kierrätykseen ja hävikin hallintaan.

Lisäksi panostamme ympäristöystävälliseen tuotevalikoimaan ja pakkauksiin sekä logistiikan energiatehokkuuteen.

Vastuullinen toimitusketju

Olemme sitoutunut eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja odotamme samaa myös kaikilta tavarantoimittajiltamme.

Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia, vastuullisia ja laadukkaita tuotteita.

Toimittajiemme on varmistettava tuotteidensa turvallisuus sekä Euroopan Unionin ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Asiakas- ja henkilötiedot

Noudatamme hyvää asiakas- ja henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä.

Rekisteihin kerätään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Huolehdimme, ettei niiden käsittely vaaranna rekisteröidyn yksityisyydensuojaa.

Kerromme rekisteröidylle rekistereistä ja siitä, että heillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Vastuullisuus on muutakin

Olemme luotettava työnantaja ja meillä yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä syrjimättömyys luovat turvallisen työympäristön ja perustan toiminnallemme.

Teemme töitä paremman huomisen puolesta kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja haluamme sitouttaa tähän tärkeään työhön myös sinut ja jokaisen arvoketjuumme kuuluvan.

Arvomme ovat yrityskulttuurimme kulmakiviä, joiden pohjalta rakennamme vastuullisempaa tulevaisuutta.